Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring JuriDox Express

versie 1.0

Uw privacy is voor JuriDox B.V. (hierna: JuriDox) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij JuriDox doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 februari 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • uw naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • mogelijke identificeerbare gegevens in e-mails dan wel documenten;
 • IP-adressen.

De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Uw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Administratieve en promotionele werkzaamheden rondom het lidmaatschap;
 • Het beantwoorden van uw vragen of klachten;
 • Het leveren van diensten, die via JuriDox Express worden geleverd, zoals de applicatie en uitvoering van maatwerk en juridisch advies;
 • Het verbeteren van onze websites en diensten en producten;
 • Statistisch onderzoek.

Bewaren Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om onze diensten aan u te leveren. Wanneer wij de gegevens daarvoor niet meer nodig hebben, worden deze gewist of permanent anoniem gemaakt, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren of wij de gegevens langer opslaan ten behoeve van statistische doeleinden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze website en/of diensten (denk hierbij aan opslag door onze hostingprovider, het mogelijk maken van JuriDox Express) of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben stuur dan een mail naar [email protected]. U kunt binnen 1 maand na ontvangst een reactie verwachten.

Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Terug naar JuriDox Express Download als PDF